Les primeres actuacions de la Generalitat de Catalunya relacionades amb el fet migratori es van iniciar a la fi de la dècada dels anys vuitanta. Des d'aleshores, l'actuació del Govern en l'àmbit de la immigració ha crescut fins a desenvolupar-se de forma global amb especial èmfasi en la integració de les persones immigrades, entesa com un procés mutu que implica també la societat autòctona i des d'un punt de vista de normalitat, tot facilitant l'accés als serveis i els recursos amb les mateixes condicions que la resta de la ciutadania (Departament de Benestar Social i Família, 2009).

El Govern de la Generalitat crea l’any 1992 la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de les actuacions en matèria d’immigració formada per vuit departaments encarregats de proposar plans i programes per respondre a la situació d'arribada d'estrangers.

La programació, la proposta i l'avaluació de les directrius polítiques en matèria d'immigració dels àmbits de competència de la Generalitat corresponen a la Direcció General per a la Immigració des de la seva creació, l'any 2001. Així doncs, la Generalitat ha incidit i ha d’incidir de manera significativa en la integració social i econòmica de la població immigrant, mitjançant les polítiques sectorials de l’àmbit de l’educació, de la sanitat, de l’habitatge, etc.

external image abogada+zaragoza+pacto+sucesorio.gif

external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png