A més, de l'elaboració de plans per a la integració dels immigrants en general, cal plantejar-se la incorporació dels fills/es del immigrant al Sistema Educatiu, el qual constitueix una porta d'accés i d'integració a la Societat. En aquest sentit, s'han anat creant programes i plans, que s'han anat reajustant al fil dels anys:
4.1 Programa d'Educació Compensatòria4.2 Programa d'Immersió Lingüística4.3 Pla per la LLengua i la Cohesió Social4.4 Pla Educatiu d'Entorn4.5 Conveni de col·laboració amb altres serveis

external image ni%C3%B1os-mundo.jpg

external image flecha_derecha2.png
external image flecha_izquierda.png
external image inicio.png