Recent Changes

Saturday, April 28

 1. page 7. Reflexions i Anàlisi edited ... {http://lomsvisto.galeon.com/imagenes/flecha_izquierda.png} {http://consignatariakairos.com/…
  ...
  {http://lomsvisto.galeon.com/imagenes/flecha_izquierda.png}
  {http://consignatariakairos.com/inicio.png}

  (view changes)
  5:14 am
 2. page 4.2 Programa d'immersió lingüística edited D'acord D'acord amb l'Estatut El Programa d'Immersió Lingüística apareix com a eina necessàr…

  D'acord
  D'acord amb l'Estatut
  El Programa d'Immersió Lingüística apareix com a eina necessària per superar una escolarització deficitària en relació amb el català, i es va concretar en:
  Seminaris de capacitació lingüística per al professorat.
  ...
  {http://lomsvisto.galeon.com/imagenes/flecha_izquierda.png}
  {http://consignatariakairos.com/inicio.png}

  (view changes)
  5:11 am
 3. comment 6. Comparació amb la comunitat autònoma de Madrid comment reply home, suposo que hi han estadístiques per regió i per nacionalitat. El que sí que és segur és que À…
  comment reply
  home, suposo que hi han estadístiques per regió i per nacionalitat. El que sí que és segur és que Àfrica no és.
  4:32 am
 4. page 6. Comparació amb la comunitat autònoma de Madrid edited ... Tant per l'alumnat estranger com per l'alumnat reincoporat, les mesures assenyalades semblen t…
  ...
  Tant per l'alumnat estranger com per l'alumnat reincoporat, les mesures assenyalades semblen tenir més un caràcter administratiu (decisió d'Inspecció Educativa respecte a quin curs s'ha d'escolaritzar l'alumne), que de caire curricular (qui i per què és el curs més adequat) ja que no s'hi contemplen altres observacions sobre mesures d'atenció a la diversitat. És a dir que aquestes Orden semblen més una eina per encabir l'alumne en algun curs que una orientació pedagògica o molt menys de tractament de la interculturalitat.
  Fora de l'acció de les institucions públiques la **Orden **1770/2007**, de 12 de abril**, de la Consejería de Educación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a asociaciones e instituciones privadas sin fines de lucro, para la realización de actuaciones complementarias de compensación educativa dirigidas a favorecer la integración del alumnado inmigrante en los centros educativos y la participación en los mismos de las familias de alumnos en situación de desventaja socioeducativa en la Comunidad de Madrid equipara novament l'alumnat immigrant amb la compensació educativa i delega part d'aquesta compensació educativa a associacions i institucions privades.
  Tot i així, l'atenció a l'alumnat immigrant es realitza mitjançant plans o programes globals, i es tenen en compte no només des de l'àmbit educativu sinó també des del socio-comunitari. Actualment es desenvolupen:
  Plan Regional de Inmigración,
  Plan contra la Exclusión Social
  Plan Integral de Ayuda a la Familia.

  Mesures organitzatives i curriculars
  La integració de l'alumnat estranger al sistema educatiu espanyol està condicionada per la escolarització prèvia que hagi tingut al seu país d'origen. Els que procedeixen de països menys desenvolupats i pateixen una precària situació sòcio-econòmica tenen més dificultats per accedir, romandre i promocionar el sistema. Un nombre considerable rep atenció al programa d'educació compensatòria. Al curs 2003/2004 van rebre educació compensatòria 19.164 alumes estrangers, és a dir un 23,44% dels 81.723 que hi havien aquell curs.
  (view changes)
  4:20 am
 5. page 0.Guió edited ... 8. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA {http://elbusdelenguaviva.com/images/flecha_derecha2.png} {http:…
  ...
  8. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA
  {http://elbusdelenguaviva.com/images/flecha_derecha2.png} {http://lomsvisto.galeon.com/imagenes/flecha_izquierda.png}
  {http://consignatariakairos.com/inicio.png}
  (view changes)
  4:10 am
 6. page 1.Introducció edited ... Aquesta situació, on la diversitat cultural és evident i molt present, requereix l'establiment…
  ...
  Aquesta situació, on la diversitat cultural és evident i molt present, requereix l'establiment de mesures polítiques, educatives, curriculars, organitzacionals, etc.
  {http://lomsvisto.galeon.com/imagenes/flecha_izquierda.png} {https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTrHFA4Snnxzsrocg4w5ZVU-Zhbld7dF1ddgxqnkw2CaNdzNZNv}
  {http://consignatariakairos.com/inicio.png}
  (view changes)
  4:09 am
 7. page 2.Resposta legislativa del sistema educatiu català davant l'arribada d'estrangers edited ... {http://elbusdelenguaviva.com/images/flecha_derecha2.png} {http://lomsvisto.galeon.com/image…
  ...
  {http://elbusdelenguaviva.com/images/flecha_derecha2.png}
  {http://lomsvisto.galeon.com/imagenes/flecha_izquierda.png}
  {http://consignatariakairos.com/inicio.png}
  (view changes)
  4:07 am
 8. page 3. PACTES, PLANS, PROGRAMES I NORMATIVES PER A RESPONDRE A L'IMMIGRACIÓ edited ... {http://elbusdelenguaviva.com/images/flecha_derecha2.png} {http://lomsvisto.galeon.com/image…
  ...
  {http://elbusdelenguaviva.com/images/flecha_derecha2.png}
  {http://lomsvisto.galeon.com/imagenes/flecha_izquierda.png}
  {http://consignatariakairos.com/inicio.png}
  (view changes)
  4:06 am
 9. page 3.1.Plans interdepartamentals edited ... {http://elbusdelenguaviva.com/images/flecha_derecha2.png} {http://lomsvisto.galeon.com/image…
  ...
  {http://elbusdelenguaviva.com/images/flecha_derecha2.png}
  {http://lomsvisto.galeon.com/imagenes/flecha_izquierda.png}
  {http://consignatariakairos.com/inicio.png}
  (view changes)
  4:06 am

More